ANUNŢ

CONFERINŢA de inchidere a activităţilor proiectului “Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practică” - 17 decembrie 2015 ora 16.00 - Sala de conferinţe a Hotel Casino - Sărata Monteoru, str. Principala nr.4 Agenda de derulare a conferintei de
inchidere a proiectului
„Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practica”

PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA EURO ACADEMIA BUZĂU ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI,

S.C. EURO CAMPUS BUZĂU S.R.L. ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOTAREA COMUNITĂŢII RURALE.

 

 

 - ANUNȚ- privind începerea sesiunilor de practică de către studenţii de la specializarea Ingineria si managementul activitatilor agroturistice – Muşatinii - 12 Octombrie 2015 ... Aici

 - ANUNȚ- privind începerea sesiunilor de practică de către studenţii de la specializarea Ingineria si managementul activitatilor agroturistice – Boromir Prod SA - 26 Octombrie 2015 ... Aici

..................................................................................................................................................................

 

Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism

- Facultatea de Management Agroturistic este acreditata din  anul 2002 o dată cu promulgarea legii 480/2002, are specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism, în domeniul de licenţă Inginerie şi management, cu  durata de studii de 4 ani la cursuri de zi şi fără frecvenţă, respectiv 240 credite şi reacreditată în 2011 având durata de studii de 4 ani la învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, respectiv 240 credite;