ANUNŢ

CONFERINŢA de inchidere a activităţilor proiectului “Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practică” - 17 decembrie 2015 ora 16.00 - Sala de conferinţe a Hotel Casino - Sărata Monteoru, str. Principala nr.4 Agenda de derulare a conferintei de
inchidere a proiectului
„Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practica”

PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA EURO ACADEMIA BUZĂU ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI,

S.C. EURO CAMPUS BUZĂU S.R.L. ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOTAREA COMUNITĂŢII RURALE.

 

 

Consiliere profesională gratuită pentru studenţii din cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156499 - 27 Octombrie 2015

       Consorţiul constituit dinFundaţia Euroacademia,Universitatea Bioterra București, Euro Campus SRL și Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale implementează proiectul

Incluziunea pe piața muncii – De la teorie la practică, ID POSDRU/189/2.1/G/156499. Acesta are o durată de 5 luni şi estecofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă.

 

       În cadrul proiectului, este prevăzută activitatea A4.Organizarea şi furnizarea serviciilor de informare, orientare şi consiliere profesională a studenţilor, care are drept scop familiarizarea studenţilor cel puţin cu tehnicile de:

 

-          căutare a unui loc de muncă,

-          elaborarea unui CV cu impact,

-          elaborarea unei scrisori de intenţie,

-          pregătirea (prin jocuri de rol) pentru interviul de angajare,

-          însuşirea unor aspecte de dezvoltare personală şi alegerea rutelor profesionale,

-          modalităţi de planificare şi dezvoltare a carierei etc.

 

Ca urmare a acestor sesiuni de consiliere şi orientare profesională, studenţii vor deveni mai încrezători în forţele proprii, vor şti să identifice locul de muncă potrivit, să se adapteze la cerinţele mediului de lucru şi să devina performanţi în activitatea lor profesională. Practic, scopul sesiunilor nu este doar acela ca studenţii să se integreze pe piaţa muncii, ci ca ei să dobândească capabilităţile necesare pentru a-şi dezvolta o carieră în domeniul în care s-au pregătit.

 

În lunile septembrie şi octombrie, în cadrul proiectului nostru au beneficiat de şedinţe de consiliere şi orientare profesională 169 de studenţi admişi în cadrul proiectului. Activitatea a fost implementată de o entitate subcontractată, pe baza realizării de fişe de consiliere individuală, iar profilurile rezultate au stat, în principiu, la baza repartizării studenţilor în grupele de practică. Activitatea a fost implementată de specialişti în consiliere şi orientare profesională, desemnaţi de entitatea subcontractată.