ANUNŢ

CONFERINŢA de inchidere a activităţilor proiectului “Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practică” - 17 decembrie 2015 ora 16.00 - Sala de conferinţe a Hotel Casino - Sărata Monteoru, str. Principala nr.4 Agenda de derulare a conferintei de
inchidere a proiectului
„Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practica”

PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA EURO ACADEMIA BUZĂU ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI,

S.C. EURO CAMPUS BUZĂU S.R.L. ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOTAREA COMUNITĂŢII RURALE.

 

 

Articol de progres privind stadiul de implementare al proiectului „Incluziunea pe piaţa muncii-De la teorie la practică”, POSDRU/189/2.1/G/156499 - SEPTEMBRIE 2015

       În cadrul primei perioade de implementare a proiectului Incluziunea pe piaţa muncii-De la teorie la practică, ID POSDRU/189/2.1/G/156499,

principalele activităţi au avut rolul de a stabili principiile de lucru în vederea unei desfăşurari optime a activităţilor şi atingerii rezultatelor propuse.

Proiectul va fi implementat la nivelul regiunii Sud-Est pe o perioada de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2015 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având o valoare totala de 1,939,396.42 lei, dintre care 1,900,608.49 lei finanţare nerambursabilă.

                        Obiectivul generalal proiectului îl constituiecreşterea gradului de acces şi adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii a 150 studenţi din regiunea Sud-Est din domeniile „Inginerie şi Management în alimentaţie publică şi agroturism”şi „Controlul si expertiza produselor alimentare”, anii II, III, IV de studiu, prin dezvoltarea unui cadru partenerial funcţional între mediul academic, studenţi şi angajatori, în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

                        Dacă în lunile iulie şi august 2015 s-au asigurat toate premisele necesare pentru debutul activităţilor cu grupul ţintă, începând cu luna septembrie, activităţile care conduc direct la atingerea indicatorilor au demarat în forţă.

                        Astfel, în urma publicării de anunţuri privind etapele de selecţie a participanţilor atât prin intermediul avizierului Universităţii Bioterra Buzău, precum şi prin intermediul website-ului proiectului, în luna septembrie s-a înscris un număr de 66 de studenţi dornici să participe la activităţile proiectului. Dosarele acestora au fost supuse evaluării Comisiei de selecţie a grupului ţintă, care a declarat eligibile 49 de persoane.

Condiţiile de eligibilitate impuse prin intermediul Cererii de finanţare, precum şi prin Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice CPP 189 şi reiterate inclusiv în Metodologia de selecţie a grupului ţintă au fost următoarele:

-          Studentul/a este inmatriculat în anii II/ III/ IV al programului de studii de licenţă, specializarile „Inginerie şi Management în alimenţatie publică şi agroturism” şi „Controlul şi expertiza produselor alimentare”, din Regiunea Sud Est.

-          Studentul/a nu beneficiază/nu a beneficiat de finanţare prin proiectele finanţate în cadrul CPP 160 si CPP 161 pentru efectuarea stagiului de  practică.

-          Studentul/a îşi asumă disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (consiliere, stagiul de practică etc.).

-          Studentul/a îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea şi utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului.

Dosarul de candidatură al persoanelor care au dorit înscrierea în Grupul ţintă a cuprins următoarele documente:

-          Copia cărţii de identitate.

-          Adeverinţă de la secretariatul Facultăţii, prin care se atestă poziţia de student înmatriculat la programul de studii de licenţă, anul II, III sau IV de studiu, la specializarile:„Inginerie şi Management in alimentaţie publică şi agroturism” sau „Controlul şi expertiza produselor alimentare”, din Regiunea Sud Est, precum şi media absolvirii anului de studiu anterior.

-          Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului.

-          Formularul de înregistrare în grupul ţintă (conform Instrucţiunii nr. 103 /2015).

-          Acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

-          Declaratie pe propria răspundere ca nu a facut parte din GT al proiectelor CPP 160 si CPP 161.

                        În urma declarării eligibilităţii celor 49 de persoane, au început activităţile cu impact direct asupra grupului ţintă. Astfel, toţi aceşti studenţi au participat la şedinţe individuale de consiliere şi orientare profesională, în cadrul cărora au învăţat cum să îşi caute un loc de muncă în funcţie de interesele proprii, cum să întocmească un CV şi o scrisoare de intenţie, cum să se prezinte la interviul pentru angajare şi cum să îşi planifice rutele de dezvoltare personală şi profesională.

                        Ca urmare a activităţii de consiliere în carieră, 44 de studenţi de la specializarea „Controlul şi expertiza produselor alimentare” au fost repartizaţi pentru efectuarea stagiilor de practică în Laboratoarele S.C. Euro Campus S.R.L. Buzău. Stagiile se vor desfăşura în intervalul 28.09.2015-16.10.2015, ele reprezentând pentru studenţi un prim pas în pregătirea şi formarea lor ca specialişti cu pregătire superioară, care vor profesa în domeniul de studiu ales.

            Toate activităţile s-au implementat conform graficului de timp prevăzut, precum şi în conformitate cu prevederile Cererii de finanţare aprobată. În toate etapele de proiect urmate de participanţi – identificare şi recrutare în GT, consiliere profesională şi repartizare pentru efectuarea de stagii de practică s-au respectat principiile egalităţii de şanse şi nediscriminării, asigurându-se un acces liber şi egal.