ANUNŢ

CONFERINŢA de inchidere a activităţilor proiectului “Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practică” - 17 decembrie 2015 ora 16.00 - Sala de conferinţe a Hotel Casino - Sărata Monteoru, str. Principala nr.4 Agenda de derulare a conferintei de
inchidere a proiectului
„Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practica”

PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA EURO ACADEMIA BUZĂU ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI,

S.C. EURO CAMPUS BUZĂU S.R.L. ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOTAREA COMUNITĂŢII RURALE.

 

 

Graficul de implementare a activitatilor.

Nr.crt

ACTIVITATEA

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

1

A1.Mnagementul proiectului

 

 

 

 

 

 

A1.1 Pregatirea cadrului de implementare a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

A1.2 Constituirea echipei de management si implementare

 

 

 

 

 

 

A1.3 Monitorizarea si raportarea progreselor proiectului

 

 

 

 

 

2.

A2. Achizitii

 

 

 

 

 

 

A2.1 Intocmirea documentatiilor pentru achizitii

 

 

 

 

 

A2.2 Derularea achizitiilor

 

 

 

 

 

A2.3 Monitorizarea contractelor de achizitii

 

 

 

 

 

3

 

A3. Informarea-publicitatea proiectului

 

 

 

 

 

 

A3.1 Organizarea conferintei de lansare a proiectului

 

 

 

 

 

A3.2 Organizarea conferintei de inchidere a proiectului

 

 

 

 

 

A3.3 Dezvoltarea si actualizarea a unei platform online

 

 

 

 

 

A3.4 Realizarea materialelor publicitare

 

 

 

 

 

4

A4. Organizarea si furnizarea serviciilor de informare,orientare si consiliere

 

 

 

 

 

 

A4.1 Identificarea si selectionarea grupului tinta

 

 

 

 

 

 

A4.2 Furnizarea activitatilor de informare, consiliere si orientare prof.

 

 

 

 

 

5

A5. Organizarea stagiilor de practica

 

 

 

 

 

 

 

A5.1 Identificarea partenerilor de practica si incheierea de

conventii cadru pentru practica.

 

 

 

 

 

A5.2 Crearea, tiparirea, multiplicarea si distribuirea materialelor support pentru stagiile de pregatire practica.

 

 

 

 

 

A5.3 Desfasurarea stagiilor de practica

 

 

 

 

 

A5.4 Evaluarea stagiului de practica

 

 

 

 

 

6

A6 Organizarea si desfasurarea unor activitati inovatoare privind

tranzitia de la scoala la viata activia.

 

 

 

 

 

 

     A6.1 Organizarea evenimentului “JOBS DAY”.

 

 

 

 

 

 

 

A6.2 Organizarea unei vizite de studio-pentru student cu o durata de 3 zile la Centrul de practica al P1