ANUNŢ

CONFERINŢA de inchidere a activităţilor proiectului “Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practică” - 17 decembrie 2015 ora 16.00 - Sala de conferinţe a Hotel Casino - Sărata Monteoru, str. Principala nr.4 Agenda de derulare a conferintei de
inchidere a proiectului
„Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practica”

PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA EURO ACADEMIA BUZĂU ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI,

S.C. EURO CAMPUS BUZĂU S.R.L. ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOTAREA COMUNITĂŢII RURALE.

 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

A1.Managementul proiectului

A1.1.Pregatirea cadrului de implementare a proiectului.

A1.2.Constituirea echipei de management si implementare a proiectului.

A1.3.Monitorizarea si raportarea progreselor proiectului.Durata:5 luni(AN1,L1-5)permite asigurarea si administrarea resurselor umane si financiare,monitorizarea progresului si a riscurilor,raportarea si corespondenta cu finantatorii,realizarea si transmiterea CR/CP.

A2.Achizitii

A2.1.Intocmirea documentatiilor de achizitii.

A2.2.Derularea procedurilor de achizitii.

A2.3.Monitorizarea contractelor de achizitii.

A3.Informarea-publicitatea proiectului-activitate

A3.1.Organizarea conferintei de lansare a proiectului.

A3.2.Organizarea conferintei de inchidere a proiectului

A3.3.Dezvoltarea si actualizarea continua a unei platforme on-line(website).

A.3.4 Realizare materiale publicitare

A4.Organizarea si furnizarea serviciilor de informare,orientare si consiliere profesionala a studentilor

A4.1.Identificarea si selectarea grupului tinta.

A4.2.Furnizarea activitatilor de informare,consiliere si orientare profesionala.

A5.Organizarea stagiilor de practica.

A5.1.Identificarea partenerilor de practica si incheierea de conventii cadru de practica. A5.2.Crearea/tiparirea/multiplicarea/distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor.

A5.3.Desfasurarea stagiilor de practica.

A.5.4.Evaluarea stagiilor de practica.

A6.Organizarea si desfasurarea unor activitati inovatoare privind tranzitia de la scoala la viata activa.

A6.1.Organizarea evenimentului“JOBS DAY”.

A.6.2 Organizarea unei vizite de studiu-pentru studenti cu o durata de 3 zile la Centrul de Practica al P1 din tara,