ANUNŢ

CONFERINŢA de inchidere a activităţilor proiectului “Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practică” - 17 decembrie 2015 ora 16.00 - Sala de conferinţe a Hotel Casino - Sărata Monteoru, str. Principala nr.4 Agenda de derulare a conferintei de
inchidere a proiectului
„Incluziunea pe piata muncii - De la teorie la practica”

PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA EURO ACADEMIA BUZĂU ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI,

S.C. EURO CAMPUS BUZĂU S.R.L. ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOTAREA COMUNITĂŢII RURALE.

 

 

DATE DESPRE PROIECT

1.  Obiectiv general al proiectului il reprezinta „Cresterea gradului de acces si adaptabilitate la cerintele pietei muncii pentru 150 studenti din regiunea SUD EST din domeniile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare”,anii II,III,IV,prin dezvoltarea unui cadru partenerial functional intre mediul academic,studenti si angajatori,in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa. Proiectul urmareste dezvoltarea competentelor practice ale studentilor din domeniile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare” prin crearea unei retele de practica profesionala cu potentiali angajatori,care sa asigure stagii studentilor pentru o corelare a formarii lor teoretice academice cu formarea abilitatilor practice necesare pe piata muncii reiesite din nevoile si directiile concrete ale organizatiilor angajatoare si falicitarea insertiei pe piata muncii.

 

2.   Obiectivele specifice / operationale ale proiectului:

OS1: Facilitarea tranzitiei de la studiu la viata activa pentru 150 studenti anii II,III,IV, de la specializarile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare” prin diversificarea oportunitatilor de stagii de practica prevazute ca obligatorii, la potentiale locuri de munca din Regiunea SUD EST.

OS2: Furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala pentru 150 de studenti anii II,III,IV, de la specializarile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare”, din regiunea Sud Est,in vederea facilitarii accesului pe piata muncii. GT vor beneficia de servicii de orientare si consiliere profesionala care le vor facilita luarea unor decizii mai bune privind dezvoltarea personala si profesionala, continuarea procesului formativ si/sau a parcursului profesional ulterior.

OS3: Implementarea de initiative inovatoare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor aniilor II,III,IV, de la specializarile “Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism”,“Controlul si expertiza produselor alimentare”, din Regiunea Sud Est. Proiectul propune implementarea de initiative inovatoare–Organizarea evenimentului “JOBS DAY” precum si a unei vizite de studiu pentru studenti in directia facilitatii accesului pe piata muncii a GT precum si asigurarii transferului de cunostinte din partea specialistilor.